• Dansk
 • Norsk
 • Dansk
 • Norsk
 • +45 3535 5345
 • 09:00-17:00
  (fre 09:00-16:30)

Betingelser for rejser med Svane Rejser

Med det følgende gør vi jer rejsende med Svane Rejser opmærksom på aftalegrundlaget ved bestillingen af rejsen, således at det er klart hvilke vilkår aftalen består af. Det er meget vigtigt, at I som rejsende tager jer tid og sætter jer ind i aftalegrundet for rejsen, som består af tilbud eller hjemmesidens turbeskrivelse samt faktura, rejseplan, generelle rejsebetingelser og praktiske oplysninger. Uanset om rejsen bestilles via telefon, hjemmeside eller mail, så forudsættes at den rejsende har sat sig ind i de generelle rejsebetingelser og at de accepteres. Der tages forbehold for skrive- og prisfejl.

Sæt jer ind i aftalegrundlaget

Det er altid fakturaen og den tilknyttede rejseplan, som har de aktuelle oplysninger for jeres rejse. Informationerne som navne, rejseplan, arrangementer og ekstra ydelser fremgår på denne. Bemærk at der kan være afvigelser fra andet materiale som f.eks. hjemmesiden, så det vil altid være fakturaen samt rejseplanen, som er gældende. Vores generelle rejsebetingelser er udarbejdet i henhold til lovgivningen og skal sammenholdes med faktura, rejseplan og praktiske oplysninger. Det forudsættes altid at de rejsende har sat sig grundigt ind i betingelserne og de praktiske oplysninger.

 

1. Tilmelding & Aftalens indgåelse samt betaling

Bestilling af rejse kan foregå via internettet, via mail, ved personlig eller telefonisk henvendelse til Svane Rejser. Tilmelding til en rejse er bindende for den/de rejsende, når du mundtligt eller skriftligt har meddelt Svane Rejser, at du ønsker at bestille rejsen. Tilmeldingen er bindende for Svane Rejser, når depositum eller den af Svane Rejser fastsatte indbetaling, er rettidigt modtaget i henhold til faktura. Aftalen består af aftalebekræftelsen og de generelle bestemmelser, samt øvrige informationer på Svane Rejsers hjemmeside.

 

Ved tilmeldingen bekræfter du, at du har accepteret Svane Rejsers rejsebetingelser her.

 

Rejsens pris omfatter de på aftalebekræftelsen nævnte ydelser, der er indeholdt i rejsens pris. På alle regninger tilkommer adm. og konkursdækning iht. Rejsegarantifonden på kr. 150,- pr. person.

 

Depositum Samtidig med tilmelding til en rejse betales et depositum på minimum kr. 4.500 pr. person. Eventuel afbestillingsforsikring skal altid betales samtidig med depositum.

Sker tilmelding senere end 10 uger før afrejse betales hele rejsens pris ved bekræftelse. Der kan være undtagelser, hvor depositummet forhøjes, såfremt flybilletter kræver at blive udstedt ved bestilling.

 

Betaling kan ske via bank til: Arbejdernes Landsbank Reg. 5366 og konto nr.: 0247791 (Husk altid at angive ordre og faktura nr.), eller med kreditkort via vores hjemmeside, www.svanerejser.dk - betal online.

Foretages betalingen med kreditkort, forbeholder Svane Rejser sig ret til at opkræve et gebyr svarende til det gebyr, kreditkortselskabet opkræver Svane Rejser - jvf. "Lov om betalingskort m.v. " §20.

 

Slutindbetaling skal ske senest 10 uger før afrejse, medmindre andet er aftalt.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, bortfalder Svane Rejsers leveringspligt.

 

Aftaler om specifikke ydelser Samtlige aftaler om specifikke ydelser f.eks. særlige værelsestyper, beliggenhed, værelse med ”connecting door”, måltider, lufthavnstransport, særaftaler m.v. skal, for at have gyldighed, fremgå udtrykkeligt af ordrebekræftelsen.

 

Navne som de fremgår i passet oplyses ligeledes ved bestilling, korrektheden af disse er kundens ansvar. Se afsnit 8 for yderligere information.

 

2. Gebyrer, lokale afgifter, skatter og prisstigninger

Hoteller og biludlejere kan opkræve ekstra gebyrer i henhold til afbenyttelse af services.

For hoteller er det typisk Resort-fee og parkering, som kan blive opkrævet lokalt. For biludlejning vil det typisk være ekstra fører og envejs-gebyrer, hvis bilen afleveres på en anden lokation end afhentningsstedet. Bemærk at ekstra forsikringer som dækker udvidet vejhjælp, ekstra dækning af f.eks. dæk, vinduer, nøgler og sidespejle o. lign., ikke er inkluderet som standard.

Gebyrerne kan desværre ikke inkluderes hjemmefra og vil skulle betales lokalt.

Svane Rejser inkluderer det derfor ikke i prisen og kompenserer ikke for eventuelle udgifter.

 

Gebyr for rent landarrangement forekommer hvis en kunde ønsker at booke et hotelophold, billeje, eller anden ydelse, som ikke indbefatter flyrejsen. Dette anses som værende en individuel reservation, som ikke er underlagt lov om pakkerejser. Ved reservation af en specifik enkeltstående ydelse, pålægges der et reservationsgebyr på min. kr. 750 per person.

 

Gebyr for Cruise. Der vil blive pålagt et gebyr på kr. 250 for hver udflugt eller ændring af bookinger, herunder bl.a. navenændring, EFTER at cruiset er bestilt hos Svane Rejser. Udflugter skal nemlig altid bestilles samtidig cruiset for at undgå gebyr. Alternativt kan kunden eventuelt selv bestille udflugter efterfølgende direkte hos Cruise selskabet inden afrejsen eller direkte på skibet såfremt dette er en mulighed. Svane Rejser er ikke ansvarlig for ledigheden eller bookingfrister af diverse udflugter i forbindelse med cruiset.

 

Kundens ændringer ermed mindre andet er anført følgende regler: For ændringer med mere end 60 dage til afrejse, betales et ekspeditionsgebyr på minimum kr. 1.000 pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser, vil disse være gældende og blive oplyst ved henvendelse til Svane Rejser.

For visse flybilletters vedkommende er der (efter forudgående aftale) mulighed for, at der undervejs kan foretages ændringer i de oprindelige reservationer mod nærmere bestemte gebyrer og regler. Hvis du har købt en sådan billet med mulighed for ændring, kan Svane Rejser ikke holdes ansvarlig, såfremt det ikke er muligt at få plads på flyet i samme bookingsklasse på et senere eller tidligere tidspunkt. Bemærk, i højsæsonen kan det ofte være problematisk at få ændret reservationen på hjemrejsen. Ved åbne strækninger er det derfor hensigtsmæssigt at beregne nogle dage ekstra, og/eller forsøge at reservere så tidligt som muligt. HUSK reservationen SKAL ALTID være i samme bookingklasse som billetten oprindeligt er udstedt som, og baseret på. Et ”OK” i flybilletten betyder, at flyselskabet har bekræftet, at de har bekræftet den reserverede transport. Bliver du afvist fra et fly, hvortil du har en bekræftet reservation og gyldig billet, pga. overbooking, træder kompensationsreglerne ifølge EU-lovgivningen i kraft, når du flyver fra en EU-lufthavn eller med et i EU-hjemmehørende flyselskab fra en lufthavn i et 3. land. Flyselskabet skal ifølge disse regler, gøre dig bekendt med dine rettigheder.

 

Prisændringer efter aftalens indgåelse (dvs. ved modtagelsen af depositum) og frem til 20 dage før afrejsen har Svane Rejser ret til at forhøje prisen.

Alle priser er baseret på de gældende tariffer og valutakurser, den dato tilbuddet/fakturaen er dateret, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer i transportomkostninger, lufthavnsafgifter, valutakurser, skatter, gebyrer, afgifter eller lignende. En forhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10 % af den averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren omkostningsfrit afbestille rejsen. Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger kr. 100,- pr. person.

 

Lokale skatter i lufthavne opkræves i visse lande ved ankomst og/eller afrejse. Disse skatter kan ikke inkluderes i flybilletten, og skal derfor afregnes lokalt.

 

Lufthavns-skift ved mellemlanding fx i London mellem Heathrow/Gatwick, eller Paris mellem Orly/Charles de Gaulle, skal du være opmærksom på, at denne mellemliggende transport IKKE er inkluderet i flybilletten og derfor skal afregnes lokalt i de pågældende lufthavne. I skal også være opmærksom på, at in checket bagage skal afhentes i ankomstlufthavnen og tjekkes ind i afrejselufthavnen.

 

Bonuspoint for flyrejser er noget de fleste luftfartsselskaber tilbyder, således at man på flyvninger optjener et antal point, der senere vil kunne omsættes til nye flyvninger eller services. Bemærk at der på nogle billettyper ikke kan optjenes point, hvis billetten fx er til en kampagnepris; det er kundens eget ansvar at få tilskrevet bonuspoint. Svane Rejser kan IKKE være behjælpelig med at booke flybilletter for optjente bonuspoints, da skal kunden kontakte det relevante flyselskab direkte.

 

3. Afbestilling og aflysning

Afbestilling uanset årsag, vil afbestilling af din rejse, ikke medføre tilbagebetaling af den erlagte betaling. Der kan dog forekomme undtagelser, hvor delvis refundering kan være mulig - kontakt straks Svane Rejser. Det anbefales at tegne en sygeafbestillingsforsikring, som dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået lægedokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn eller forældre. Ud over dette henvises til policebetingelser hos forsikringsselskabet. Afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med rejsen og beløbet indbetales samtidig med depositum.

Beløbet kan ikke kræves tilbagebetalt. I tilfælde af pludselig opståede uroligheder på rejsemålet kan kunden indenfor 14 dage før afrejse frit afbestille sin rejse. Forudsætningen herfor er dog, at man fra offentlig myndighed, såsom Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne, har frarådet rejser til det pågældende område.

 

Aflysninger af grupperejser kan forekomme såfremt der ikke tilstrækkelig tilslutning i op til 4 uger inden afrejse. Minimumantallet vil fremgå på hjemmesiden for turen. I tilfælde af aflysning refunderes indbetalte beløb, men ingen yderligere erstatning.

 

 

4. Forsikringer

Forsikringer anbefales, da det gule sygesikringskort (og blå EU-bevis) ikke dækker for skader sket under rejse uden for EU og EØS-landene (fx Norge, Schweiz og Island). Vi anbefaler på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring med højeste dækning. En rejseforsikring dækker sygdoms- og hjemtransportomkostninger. Tegnes forsikringen ikke, er den rejsende selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs. Svane Rejser kan på intet tidspunkt holdes ansvarligt for omkostninger i forbindelse hermed.

 

Brochure angående priser og betingelser kan rekvireres hos Svane Rejser; vi samarbejder med Gouda.

 

Særregel Cuba, Iflg. de cubanske turistmyndigheder SKAL alle rejsende til Cuba pr. 1. maj 2010 bevise ved indrejsen, at de er i besiddelse af en rejseforsikring fra et godkendt forsikringsselskab. Af godkendte selskaber hos Svane Rejser anbefaler vi Gouda Rejseforsikring. Vi beder alle vore gæster til Cuba om at tage dette krav meget alvorligt og sørge for at have en godkendt rejseforsikring samt dokumentation på engelsk herfor. Forsikringsselskaberne er forpligtede til at udstede sådan dokumentation, også hvis rejseforsikringen er en del af en indboforsikring eller på et kreditkort. Svane Rejser kan IKKE gøres ansvarlig for problemer, der opstår som følge af at dette krav ikke overholdes. 

 

5. Pas, Visum & Vaccinationer

Pas og krav til visum påhviler den rejsende selv at undersøge til rejsemålet. Transiteres et andet land før den endelige destination, er det ligeledes den rejsendes eget ansvar at undersøge eventuelle krav om transitvisum. Gældende regler kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk

Mange rejsemål kræver at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter rejsens afslutning.

 

Vær opmærksom på at informationerne KUN gælder for danske statsborgere, og at udenlandske statsborgere selv må indhente information fra de relevante ambassader/konsulater.

 

Børn under 18 år, der rejser alene, skal forevise Svane Rejser en skriftlig erklæring fra forældre (eller anden myndighedsholder), at de tillader at barnet rejser med Svane Rejser.  

 

Vaccinationer kan være påkrævet til jeres rejseland, vi anbefaler I kontakter egen læge eller Seruminstituttet for opdateret information!

 

Oplysningsforpligtigelser for rejsende til USA & Canada (også i transit): Siden 2009 har der været skærpede indrejsekrav til USA under Visa Waiver programmet, som SKAL udfyldes inden afrejse. De inkluderes aldrig i prisen, da det er på eget ansvar.

Informationer afgives her https://esta.cbp.dhs.gov.

I Canada har der siden 15. marts 2016, påhvilet de rejsende et lignende krav, som afgives på http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.

 

Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger samt rigtigheden af disse, alene påhviler den rejsende. Manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger, kan medføre omfattende konsekvenser for den rejsende. Svane Rejser har intet ansvar herfor.

 

6. Reklamationer

Reklamationer kan mange steder meddeles lokalt og skal så vidt muligt reklameres lokalt. Gøres dette ikke behørigt, og på stedet frafalder muligheden for at påråbe sig manglen og senere krav mod Svane Rejser. Sørg altid for at få en kvittering på din reklamation gjort lokalt med original underskrift enten af lokal agent, hotel, billejefirma etc. Det er vigtigt at I får denne dokumentation for det senere sagsforløb. Svane Rejser har ligeledes en 24/7 vagt telefon +45-2870 3511 hvortil I kan sende en sms. Venligst husk at oplyse jeres fulde navne, destination og kort hvad det drejer sig om. Se yderligere under punkt. 8. Kundens ansvar.     

 

Klager over mangler ved rejsen skal straks meddeles Svane Rejser +45 – 2870 3511 når manglen er konstateret, så Svane Rejser har mulighed for at afhjælpe manglen med det samme. Se i øvrigt under punktet 8 Kundens ansvar. Krav angående mangler som ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Svane Rejser skrifteligt - svane@svanerejser.dk i hænde inden for rimelig tid efter rejsens afslutning, dog senest 30 dage efter hjemkomst.

 

Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed, kan denne indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, dog senest 6 måneder efter hjemkomst.   Pakkerejse-Ankenævnet Røjelskær 11, 3 sal 2840 Holte. Tlf. 4546 1100

 

7. Svane Rejsers ansvar

Svane Rejser er sammen med eventuel teknisk arrangør jævnfør Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen. Svane Rejser er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser, som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge. Svane Rejser har hos Gouda tegnet sædvanlig udvidet ansvarsforsikring til dækning af blandt andet Svane Rejsers ansvar i medfør af lov om pakkerejser. Svane Rejser har intet ansvar for aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der er en følge af kundens egne forhold eller af omstændigheder opstået ved uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder, der ikke med passende omhyggelighed, kunne have været undgået eller afbødet.

 

8. Kundens ansvar

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og eventuelle vaccinationer, som er nødvendige for at rejsens gennemførsel. Ligeledes er det kundens ansvar, umiddelbart efter modtagelsen af rejsedokumenterne, at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at for-, mellem- og efternavne i billetterne og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med passet.

 

Navnet i flybilletten skal ALTID være i overensstemmelse med de i passet indførte navne. Dog kan der ved mange eller lange navne forekomme forkortelser. Her vil det være mellemnavne, der undlades eller forkortes. Svane Rejser påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelsen af ukorrekte eller manglende oplysninger kan medføre.

 

Kunden forpligter sig endvidere til:

 • At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler osv.
 • At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det modsatte føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.
 • At være 100% selvhjulpen på rejsen, dvs. at man kan klare sig selv på trapper, brosten, med sin egen kuffert og på udflugter. Kan man ikke følge med gruppen, er rejselederen berettiget til at fortsætte med gruppen, uden at tage specielle hensyn til den pågældende.
 • At holde sig opdateret om flyrejsen, da det er den rejsendes ansvar at holde sig opdateret med tidsændringer og skift af flynumre, som kan forekomme både før afrejse og under ferien med hjemrejsen eller eventuelle indenrigsflyvninger. Man kan orientere sig på flyselskabets hjemmeside. Bemærk at mange indenrigsbilletter og billetter mellem Asien, Sydamerika mv. bookes af vores lokale kontorer og agenter, derfor kan der forekomme mindre forskelle mellem de afgangstider, der er anført på rejseplanen, og de faktiske afgangstider.

 • At kunden altid SKAL oplyse Svane Rejser et telefon nummer/mobil nummer eller e-mail eller evt. kontakt til nærmeste pårørende, så det er muligt for Svane Rejser at komme i kontakt med kunden, inden/under og på selve rejsen, således af Svane Rejser kan kontakte kunden og informere kunden om evt. ændringer i rejseruten. Det påhviler kunden selv, at sørge for, at Svane Rejser har de rigtige informationer herunder korrekte telefon nr./mobil nr. mv. Såfremt dette ikke er opfyldt, vil ethvert krav om kompensation eller lignende blive afvist. Det er kundens eget ansvar at møde rettidigt til afrejsen fra de forskellige destinationer. Kommer kunden for sent, skal vores lokale kontor eller agent, luftfartsselskab og forsikringsselskab straks kontaktes. Kunden kan IKKE selv købe en billet, indlogere sig på et hotel eller påtage sig andre udgifter og regne med at Svane Rejser betaler. Vi anbefaler at der tegnes en forsikring, som dækker forsinket fremmøde.  

 • Ved evt. fremmed statsborgerskab, er det ALTID den rejsendes eget ansvar, at sørge for at have formaliteterne i orden. Vi henviser i øvrigt til www.um.dk eller Udlændingeservice.
 • At kontakte Svane Rejser i tilfælde af, at der opstår uforudsete udgifter, som kunden ønsker at få refunderet af Svane Rejser. Udgifter, som kunden selv har betalt, refunderes ikke med mindre de på forhånd er blevet godkendt af Svane Rejser i Danmark, og kun mod originale kvitteringer. Kunden skal også med det samme kontakte Svane Rejser i tilfælde af eventuelle mangler ved rejsen. Bliver Svane Rejser ikke informeret på stedet om eventuelle mangler, og så snart de er opstået, kan kunden IKKE rette krav om kompensation herfor efter hjemkomsten.
 • Svane Rejser har et nødnummer som er åbnet 24 timer i døgnet + 28703511. Nummeret fremgår også af det materiale, som bliver fremsendt til kunden.   

 

Eneforælder der rejser med børnEn række lande, fx Mexico, Canada og Den Dominikanske Republik, kræver at en forælder der rejser alene med sit barn under 18, har erklæring på engelsk med fra den anden forælder, som ikke deltager på rejsen. I erklæringen skal den anden forælder give sin accept af, at barnet deltager på rejsen. Dette er indført for at undgå børnekidnapninger. Check derfor altid med pågældende myndigheder i indrejse-landet, hvilke krav der stilles til ”enkelt-forældre med børn”.

9. Luftfartselskabernes ansvar

For de i rejsen deltagende luftfartsselskab(er) optræder Svane Rejser som agent. Det betyder, at luftfartsselskabet (-erne) alene er den ansvarlige part for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Disse selskabers transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transport sker iht. Montreal- og Warszawa-konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelser.

 

10. Udeblivelse/Ubenyttede ydelser

Uudnyttede ydelser såfremt kunden ikke har afbestilt rejsen, og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder fx gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester, vouchers med videre, har Svane Rejser ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for disse ydelser.

 

Overdragelse af rejsen til anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vore leverandører, IKKE MULIGT.

 

Brug af flybilletter og hotelophold, billeje mv. skal benyttes på alle strækninger og på de gældende tider. Alle strækninger på en flybillet skal bruges, ellers bliver hele billetten ugyldig. Har man fx en returbillet, København-Amsterdam-Havana, SKAL man stå på flyet i København, ellers annullerer flyselskabet ALLE de efterfølgende strækninger, også returbilletten. I tilfælde af, at kunden ikke overholder dette, refunderer hverken flyselskab eller Svane Rejser billetten. Samme princip kan i nogle tilfælde gøre sig gældende for hotelophold. Altså, ankommer du til et hotel en dag senere end bestilt ophold, kan du risikere, at hele opholdet er blevet annulleret, samme er gældende ved afhentning af lejebil.

 

11. Ændringer af rejsens forløb

Svane Rejser kan fortage mindre ændringer af rejsens forløb under og efter bestillingen. Lovgivningen tager desværre ikke højde for rejser som kultureventyr og rejser, hvor forholdene er af sådan en karakter at man kan forvente rejseændringer, der som udgangspunkt altid er i deltagernes interesse, kan finde sted – og ofte finder sted. Her kunne Cuba nævnes som et godt eksempel, da Cuba har store udfordringer med infrastrukturen, hvorfor busser og taxaer ofte kan være forsinket, der er til tider også vandmangel, og overbookinger på hotellerne og Casa Paticuales i landet. Dette gælder ikke kun Cuba, men også i mange andre lande, især i Caribien og Latinamerika. På en stor del af vore oversøiske rejser, både de individuelle og vores grupperejser med og uden rejseleder, arbejder vi med meget sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr og andre lokale forhold og begivenheder. 

Svane Rejsers ansvar rækker ikke ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger. Dette betyder i praksis, at man kun har udsigt til meget små kompensationer ved større forsinkelser (på niveau med mange kreditkortforsikringer, der i øvrigt også vil gøre modkrav over for selskabet). 

Dette er meget vigtigt at gøre sig klart hjemmefra, og accepterer undervejs på rejsen.

 

12. Værnetingsregler og lovvalg

Ethvert krav mod Svane Rejser skal afgøres efter dansk ret. Klager som ikke kan afgøres ved Pakkerejse-Ankenævnet skal afgøres i Sø og Handelsretten, Danmark.

 

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl i programmer samt tilbud med andre regler.

Svane Rejser ApS

Bagsværd Torv 8

2880 Bagsværd

 

Rejsegarantifonden medlemsnummer 1156.

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Modtag gode tilbud og nyheder!
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de nyeste rejsetilbud først!